Torsås Paintballs hemmabana finns i Björsebo, Torsås.
Vår skogsbana är byggd i kuperad terräng med ett blandat utbud av vegetation. Förutom den naturliga terrängen har vi byggt värn för att göra striderna mer intensiva. Vi använder oss alltid av naturmaterial såsom sten, stockar och bräder i första hand. Snårbuskar och småsten är bortplockat så att ingen ska komma till skada. Mellan bangränserna är det ca 200 respektive 120 meter.

maptest