Den 25:e augusti kör vi ett öppet spel då efterfrågan är stor efter att kunna komma själv eller med en/flera kompisar och spela. Läs mer under Öppet Spel