i Juli drar Torsås SummerPaint 2020 igång. Mer info här SummerPaint